บทความ

วิธีการทำงานของสายพานส่งกำลัง

September 30, 2016

สายพานส่งกำลัง(Transmission Belt)  จะทำหน้าที่ในการส่งถ่ายกำลังจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยผ่าน ลูกล้อหรือที่เรียกว่าพูลเล่(Pulley) ตั้งแต่ 2 ลูกขึ้นไป  ลูกล้อหรือพูลเล่(Pulley)ที่เป็นจุดกำเนิดต้นกำลังเราจะเรียกว่าพูลเล่ขับ(Drive Pulley)   และลูกล้อหรือพูลเล่(Pulley) ที่รับแรงขับที่ส่งผ่านมาจากสายพานส่งกำลัง(Transmission Belt) จะเรียกว่า พูลเล่ตาม (Tail Pulley) นอกจากนี้อาจจะมีลูกล้อหรือพูลเล่(Pulley) ที่เป็นตัวปรับตั้งแรงตึงสายพาน, หมุนฟรีอยู่กับที่ตัวเปล่าเรียกว่า พูลเล่กลาง(Idle Pulley)  โดยทั้งหมดจะมีสายพานส่งกำลัง(Transmission Belt) เป็นตัวส่งผ่านแรงจากแหล่งกำเนิด ส่งผ่านลูกล้อหรือพูลเล่(Pulley)ในแต่ละลูก ทำให้กลไกในส่วนอื่นๆทำงานนั้นเอง  

อ่านเพิ่ม

Transmission Belt (สายพานส่งกำลัง)

September 30, 2016

สายพานส่งกำลัง คือ สายพานที่นำส่งระบบกำลังการขับเคลื่อนจากเเหล่งพลังงานกลหนึ่งให้เกิดพลังงานกลเคลื่อนที่อีกที่หนึ่ง หรือจะสรุปง่ายๆ ก็คือ ใช้ส่งกำลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับเฟื่องส่งกำลัง สายพาน เป็นที่นิยมมาใช้งานอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องยนต์ เป็นต้น  

อ่านเพิ่ม